รู้จักเรา

ประวัติความเป็นมา

WHALE LOGISTICS GROUP

WHALE LOGISTICS GROUP เริ่มก่อตั้งโดยคุณธีรจิตร สอนแจ้ง ในปีพ.ศ.2556 โดยมีบริษัทในเครือทั้งสิ้น 5 บริษัท

เริ่มจากบริษัท ทีเอ็มเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด ที่ให้บริการ Agricultural Trade และ Logistics Constructions

ต่อมาในปี 2557 เริ่มก่อตั้งบริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร เรามีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะเฉพาะด้าน มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่ครบครัน และมีโปรแกรมรองรับ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

ในปี 2559 เริ่มก่อตั้งบริษัท ปลาวาฬ ทรานสปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เราให้บริการขนส่งทุกประเภท อาทิเช่น นำเข้าและส่งออกภายในประเทศ ศูนย์กระจายสินค้า และขนส่งข้ามแดน โดยมีรถขนส่งทุกชนิด 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ, รถเทรลเลอร์, Car Carrier, รถ Slide Curtain มากกว่า 500 คัน

ในปี 2560 เริ่มก่อตั้งบริษัท ปลาวาฬ ชิปปิ้ง แอนด์ เฟรท ฟอร์เวิร์ดเดอร์ จำกัด ให้บริการขนส่งทางเรือและทางอากาศอย่างครบวงจร โดยมีผู้ชำนาญการศุลกากร คอยให้คำปรึกษาในเรื่องของการเดินพิธีการ

และในปี 2564 เริ่มก่อตั้งบริษัท ปลาวาฬ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้บริการลงทุนด้านโลจิสติกส์ และลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์

วิสัยทัศน์ &
พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ WHALE LOGISTIC GROUP เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร “

พันธกิจ​

  • – เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของโลก
  • – ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
  • – เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในด้านไอทีและโซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • – ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และศักยภาพของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
  • – Green Logistics โลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม / White Logistics โลจิสติกส์สีขาว

สารจากผู้บริหาร

Whale Logistics Group มีความมุ่งมั่นที่จะนําเสนอบริการและ  สิ่งอํานวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ระดับโลกให้กับทุกกลุ่มลูกค้า ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ของเรามุ่งเน้นไม่เพียง แต่การดําเนินงานที่ดีที่สุดในแต่ละวัน แต่ยังรวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของลูกค้าอีกด้วย

แผนกลยุทธ์ของเราคือ การบริการแบบครบวงจรที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางธุรกิจของลูกค้า

ในขณะเดียวกัน Whale Logistics Group ให้ความสนใจกับสังคม จิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องสําหรับทั้งภายในและภายนอกองค์กรของเรา

“STAY WITH WHALE”

คุณธีรจิตร สอนแจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทในเครือ Whale Logistics Group

คุณธีรจิตร สอนแจ้ง

Chief Executive officer (CEO)

คุณฐานิต นรเศรษฐ์พิศาล

Deputy Chief Executive Officer

คุณธินาภา ช่างดำรงค์

Chief Oversea Officer (COSO)

คุณกฤตยา มงคลวงษ์

General Administrative Manager

คุณรดา กุลรุ่งเสรี

General Operation Manager

คุณธนพล วิศาลกิตติ

Senior Business Operation Manager