กลุ่มสินค้าเกษตร

บริการจัดการโลจิสติกส์ทางการเกษตรแบบครบวงจร

Whale Logistics Group เรามีให้เช่าคลังสินค้าทั่วไป และคลังสินค้าในเขตปลอดอากร อีกทั้งยังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญและมีทักษะเฉพาะด้าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและบรรจุสินค้า รวมถึงมีระบบจัดการสต็อกสินค้ารายวัน เพื่อส่งข้อมูลรายงานผลให้กับลูกค้าทราบแบบ Real time และเพิ่มความมั่นใจและไว้วางใจด้วยมาตรฐานการรับรอง QMS (Quality Management System) เช่น มาตรฐาน ISO 9001 :2015 & CODEX GHP

บริการของเรา

  • บริการจัดเก็บสินค้า
  • บริการตรวจสอบสินค้า
  • บริการคัดแยกสิ้นค้า
  • บริการตรวจสอบสภาพของสินค้า
  • บริการบรรจุสินค้าส่งออก โดยตู้คอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือ