คลังสินค้าเขตปลอดอากร (Free Zone) ดียังไง?

ลดต้นทุน สนับสนุนธุรกิจ Import / Export ของผู้ประกอบการไปกับคลังสินค้าเขตปลอดอากร (Free Zone)

เขตปลอดอากร คือ เขตพื้นที่ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ทางอากรศุลกากรในการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งเขตปลอดอากรต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมศุลกากร

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ คือ การได้รับยกเว้นอากรทั้งขาเข้า ขาออก รวมถึงภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของเขตปลอดอากรซึ่งประกาศโดยกรมศุลกากร

คลังสินค้าในเขตปลอดอากร จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ใช้บริการนำเข้า ส่งออก เพื่อให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอากรหลายประเภท

นอกจากนี้ Whale Logistics Group เรายังได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดตั้ง (กศก.184) และผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (กศก.185) อีกด้วย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *