บล็อก

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) VS คลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone Warehouse) แตกต่างกันอย่างไร?

คลังสินค้าทัณฑ์บน หมายถึง พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหม …

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) VS คลังสินค้าปลอดอากร (Free Zone Warehouse) แตกต่างกันอย่างไร? Read More »

4 สิทธิประโยชน์ บนพื้นที่คลังสินค้าเขตปลอดอากร (Free Zone) ที่ผู้ประกอบการควรรู้

1. ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพ …

4 สิทธิประโยชน์ บนพื้นที่คลังสินค้าเขตปลอดอากร (Free Zone) ที่ผู้ประกอบการควรรู้ Read More »