บริการรับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า/ลานตู้

บริการรับเหมาก่อสร้างคลังสินค้า

ดูแลครบวงจร ทั้งระบบตามความต้องการของลูกค้า

บริษัททีเอ็มเอ็ม เทร็ดดิ้ง จำกัด บริษัทในเครือ Whale Logistics Group ให้บริการรับเหมาก่อสร้างคลังสินค้าครบวงจร พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคาร
และลานกว้างสําหรับจอดรถยานพาหนะหรือเก็บอุปกรณ์ขนาดใหญ่ รวมถึงดูแลด้านการออกแบบและรับปรึกษา งานโยธา โครงสร้าง งานถนน ลานคอนกรีต
งานวางแผนสถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายใน งานออกแบบโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้าอาคารโรงงาน ระบบท่อน้ำ สุขาภิบาล
รวมถึงงานซ่อมบำรุง ต่อเติมอาคารโรงงานทั่วไป โกดังสินค้าและอื่นตามแต่ลูกค้ากำหนด 

บริการของเรา

  • บริการออกแบบแผนการก่อสร้าง 3D และคำนวณงบประมาณการก่อสร้าง
  • บริการจัดหาวัสดุให้ตรงตามความต้องการ เพื่อให้ได้คลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน
  • บริการควบคุมการก่อสร้าง โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
  • บริการรถบรรทุกขนส่งครบวงจร เช่น รถปรับหน้าดิน , รถบรรทุกดิน , รถแบคโฮ และอื่นๆ
  • บริการให้คำปรึกษางานโครงสร้างทุกประเภท โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ