News

WHALE Kickoff Meeting ประจำปี 2567

Whale Logistics Group ได้จัดการประชุม Kickoff Meeting ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Marina 2 โรงแรม Novotel Marina Sriracha & Koh Si Chang โดยมี คุณธีรจิตร สอนแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ร่วมด้วย คณะกรรมการบริหาร และทีมงานระดับ Leader เข้าร่วมประชุม กว่า 40 คน.โดยการประชุมในครั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ได้มอบนโยบายและแจ้งทิศทางการทำงาน สำหรับ ปี 2567 และในอนาคต ให้ทีมงานระดับ Leader รับทราบ และนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังกำหนดเป้าหมายจะขยายการให้บริการไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย Sorry, we couldn’t find …

WHALE Kickoff Meeting ประจำปี 2567 Read More »

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานแก่บุคลากรในกลุ่มธุรกิจขนส่งภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 16.00 น.ณ ห้องเพชรบุรี เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี News พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ มกราคม 20, 2024 ไม่มีความเห็น ในวันที่ พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ปลาวาฬ โลจิสติกส์ กรุ๊ป ได้ครบรอบก้าวเข้าสู่ปีที … Read More News ครบรอบก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 ปี ปลาวาฬ โลจิสติกส์ กรุ๊ป ธันวาคม 23, 2023 ไม่มีความเห็น ในวันที่ พฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 …

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ Read More »

กิจกรรม MOU ระหว่างภาคธุรกิจและภาคสถาบันการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี คุณฐานิต นรเศรษฐ์พิศาล กรรมการบริษัท และ คุณธีรจิตร สอนแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ลงนาม ฝั่งภาคธุรกิจ และ ภาคสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ลงนามโดย ดร.จุมพฏ บริราช คณะบดีวิทยาการจัดการ และอาจารย์รักสกุล ชีวะโกเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ.เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนานิสิต นักศึกษา พร้อมสนับสนุนสถาบันศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังนี้.1. เพื่อประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านการจัดการโลจิสติกส์2. เพื่อการส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ได้เข้าร่วมฝึกงาน กับทางบริษัท ฯ พร้อมทั้งได้นำความรู้ที่เรียนจากห้องเรียน มาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานจริง3. เพื่อเป็นการส่งเสริมงานพัฒนาบุคลากรภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ …

กิจกรรม MOU ระหว่างภาคธุรกิจและภาคสถาบันการศึกษา Read More »