พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานแก่บุคลากรในกลุ่มธุรกิจขนส่ง
ภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 16.00 น.
ณ ห้องเพชรบุรี เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

News

WHALE Kickoff Meeting ประจำปี 2567

Whale Logistics Group ได้จัดการประชุม Kickoff Meeting ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Marina 2 โรงแรม Novotel Marina Sriracha & Koh Si Chang ...
Read More
News

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานแก่บุคลากรในกลุ่มธุรกิจขนส่งภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 16.00 น.ณ ห้องเพชรบุรี เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี News พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ มกราคม 20, 2024 ไม่มีความเห็น ในวันที่ ...
Read More
News

กิจกรรม MOU ระหว่างภาคธุรกิจและภาคสถาบันการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี คุณฐานิต นรเศรษฐ์พิศาล กรรมการบริษัท และ คุณธีรจิตร สอนแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ ...
Read More
News

Announcement of award results “Pillar of the nation”, an outstanding role model for the nation in the year 2023

Read More
News

Whale Logistics Group launches first electric tractor truck Support Green Logistics policy

Read More
News

Highlighting strengths in operational excellence Respond to all logistics needs with professionalism.

Read More
News

Charlie Top Logistics was created from the collaboration between “Whale Logistics Group & CCP”

Read More
News

Whale Logistics Group wins the award for good deeds in giving back to the country.

Read More
News

WHALE Kickoff Meeting ประจำปี 2567

Whale Logistics Group ได้จัดการประชุม Kickoff Meeting ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Marina 2 โรงแรม Novotel Marina Sriracha & Koh Si Chang ...
Read More
News

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานแก่บุคลากรในกลุ่มธุรกิจขนส่งภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 16.00 น.ณ ห้องเพชรบุรี เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี News พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ มกราคม 20, 2024 ไม่มีความเห็น ในวันที่ ...
Read More
News

กิจกรรม MOU ระหว่างภาคธุรกิจและภาคสถาบันการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี คุณฐานิต นรเศรษฐ์พิศาล กรรมการบริษัท และ คุณธีรจิตร สอนแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ ...
Read More
News

Announcement of award results “Pillar of the nation”, an outstanding role model for the nation in the year 2023

Read More
News

Whale Logistics Group launches first electric tractor truck Support Green Logistics policy

Read More
News

Highlighting strengths in operational excellence Respond to all logistics needs with professionalism.

Read More
News

Charlie Top Logistics was created from the collaboration between “Whale Logistics Group & CCP”

Read More
News

Whale Logistics Group wins the award for good deeds in giving back to the country.

Read More
News

WHALE Kickoff Meeting ประจำปี 2567

Whale Logistics Group ได้จัดการประชุม Kickoff Meeting ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Marina 2 โรงแรม Novotel Marina Sriracha & Koh Si Chang ...
Read More
News

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะโครงการเสริมสร้างสุขภาวะในองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานแก่บุคลากรในกลุ่มธุรกิจขนส่งภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 16.00 น.ณ ห้องเพชรบุรี เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี News พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลต้นแบบด้านสุขภาวะ มกราคม 20, 2024 ไม่มีความเห็น ในวันที่ ...
Read More
News

กิจกรรม MOU ระหว่างภาคธุรกิจและภาคสถาบันการศึกษา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี คุณฐานิต นรเศรษฐ์พิศาล กรรมการบริษัท และ คุณธีรจิตร สอนแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ ...
Read More
News

Announcement of award results “Pillar of the nation”, an outstanding role model for the nation in the year 2023

Read More
News

Whale Logistics Group launches first electric tractor truck Support Green Logistics policy

Read More
News

Highlighting strengths in operational excellence Respond to all logistics needs with professionalism.

Read More
News

Charlie Top Logistics was created from the collaboration between “Whale Logistics Group & CCP”

Read More
News

Whale Logistics Group wins the award for good deeds in giving back to the country.

Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *