กลุ่มสินค้าโปรเจค และ Oversized

บริการจัดการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าโปรเจค และงาน Oversized

เรามีทีมงานมืออาชีพสำหรับดูแลขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ หรือเครื่องจักรใหญ่โดยเฉพาะ

บริการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ และมีนํ้าหนักมากเป็นพิเศษ มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยในการวางแผนการขนส่งสินค้า
โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวสินค้าเป็นสำคัญ 

บริการของเรา

  • บริการขนย้ายสินค้า หรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือพิเศษเฉพาะด้าน
  • บริการตรวจสอบสภาพอากาศในการทำงาน โดยเจ้าหน้าที่คอยตรวจเช็คกับทางเรือขนส่ง ว่าสามารถโหลดสินค้าได้หรือไม่
  • บริการทีมงานในการทำ Lashing และคอยติดตามสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
  • บริการนำเข้า-ส่งออก และดำเนินพิธีการทางศุลกากร