บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน

Whale Logistics Group บริการให้คำปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ

ด้านอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุน

เราให้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาในการบริหารอาคารสถานที่ ประเมินต้นทุนตลอดช่วงอายุ การตรวจสอบออกแบบ/วัสดุ

การสนับสนุนในการบริหารข้อมูล และการเสนอการบริหารอาคารสถานที่