บริการแรงงานขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ

Whale Stevedore Service ให้บริการแรงงานขนถ่ายสินค้าในท่าเรือแบบครบวงจร

ทั้งงาน Automotive Cargo, Project Cargo และ General Cargo

บริการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญและช่างเทคนิคเฉพาะด้านในการขนถ่ายและลำเลียงสินค้าแบบครบวงจรทั้งบนเรือและบนฝั่ง ไม่ว่าสินค้าที่ต้องการขนส่งจะเป็น รถยนต์ เหล็ก ทองแดง หรือสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าประเภทเกษตร แป้ง ข้าว น้ำตาล ยางพาราฯลฯ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณ จะได้รับการจัดการขนส่งโดยผู้มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือพิเศษเฉพาะด้าน วางแผนและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้อย่างดีเยี่ยม มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว พร้อมปฏิบัติการโดยบุคลากรที่มีทักษะในการจัดการสินค้าโครงการของคุณได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า

บริการของเรา

  • บริการแรงงานขนถ่ายและลำเลียงสินค้าทั่วไปและสินค้าเทกอง
  • บริการแรงงานขนถ่ายและลำเลียงสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก
  • บริการแรงงานขนถ่ายและลำเลียงสินค้ายานยนต์