LOGITOUR#3 at Whale Freezone 3

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม LOGITOUR#3 ที่ Whale Freezone 3 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมากับคณะผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้ประกอบการ เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าและลานสินค้า โดยมีคุณธีรจิตร สอนแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของ Whale Logistics Group

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *