มุมมองและประสบการณ์จากลูกค้า

Video Testimonials

ทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า เราพร้อมรับฟัง ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงทุกการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้รองรับกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกรูปแบบธุรกิจ

บริษัท ดิเมอร์โก เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ทีมงานปลาวาฬให้บริการดี มีมารยาท ทำงานเข้ากันกับเราได้ดี มีการตอบกลับและเตรียมงานให้ทันทีที่เสนองานไป

Ocean Freight Manager

บริษัท ดีเอ็นเค เพรสทิจ อิมพอร์ต-เอ็กพอร์ต จำกัด

ปลาวาฬมีเขตปลอดอากร ที่อยู่ไม่ไกลจากท่าเรือแหลมฉบัง เหมาะสมกับการทำคลังรถยนต์ รวมถึงมีความพร้อมในการทำพิธีการศุลกากร

General Manager

บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด

ปลาวาฬมีคลังสินค้าที่ตอบโจทย์ ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย และประทับใจในเรื่องของการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว

Deputy Sales Manager

บริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปลาวาฬมีการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ เทียบเท่ามาตรฐานญี่ปุ่น และบุคลากรมีทัศนคติที่ดีที่จะร่วมงานกัน

General Manager