กลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 25 °C

หรือห้องเย็น Cold Storage ปลอดภัย ครบวงจร

เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้ น้ำมันพืชและสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น

ที่จําเป็นจะถูกดูแลเป็นพิเศษทั้งการนําเข้า-ส่งออกไปยังตลาดโลก ดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการจัดการสต็อกสินค้ารายวันแบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง

รวมถึงมีการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงและได้รับรองมาตรฐาน CODEX GHP

บริการของเรา

  • บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สามารถทำความเย็นได้ที่ 25 องศาเซลเซียส
  • บริการจัดแพ็คและบรรจุหีบห่อ
  • บริการคัดแยกสินค้า และติดฉลากชี้บ่งสินค้า
  • บริการเปลี่ยนถ่ายสินค้า
  • บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั้งในประเทศและข้ามแดน ด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ แบบ 4 ล้อ , 6 ล้อ และ 10 ล้อ พร้อม GPS Tracking
  • บริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจัดการสินค้า
  • บริการให้คำปรึกษาระบบงานด้านโลจิสติกส์ รับสร้างและบริหารห้องเย็น