กลุ่มสินค้าโลหะ

บริการจัดการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าโลหะทุกประเภท

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการอย่างดีเยี่ยม

Whale Logistics Group เรามีพื้นที่พร้อมให้บริการจัดเก็บสินค้าโลหะทุกประเภท สามารถรองรับสินค้าได้จำนวนมาก
พร้อมเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมส่งออก ด้วยบริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน

บริการของเรา

  • บริการจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมกับโลหะแต่ละประเภท
  • บริการอุปกรณ์พิเศษเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับสินค้า
  • บริการตรวจสอบสภาพสินค้า ก่อนขนส่ง
  • บริการซอฟต์แวร์สำหรับการจัดสรรพื้นที่