กลุ่มสินค้าทั่วไป

บริการจัดการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าทั่วไปทุกประเภท

ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทุกกลุ่มธุรกิจ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยคลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ และคลังสินค้าปลอดอากรของ Whale Logistics Group

พร้อมบริการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทาง เราพร้อมให้บริการโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจร

บริการของเรา

  • บริการจัดการสินค้าคงคลัง
  • บริการจัดเก็บสินค้า
  • บริการตรวจสอบสินค้า
  • บริการเปลี่ยนถ่ายสินค้า
  • บริการวางแผนการจัดส่ง ขนส่งและกระจายสินค้า
  • บริการดำเนินพิธีการทางศุลกากร