บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มศักยภาพของธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน

พร้อมให้บริการวางแผนเชิงโลจิสติกส์ จัดการห่วงโซ่อุปทาน

Whale Logistics Group ได้พัฒนาระบบ WMS (Warehouse Management System) สำหรับการจัดการคลังสินค้า การวางแผนและควบคุมการผลิต

รวมถึงวางแผนการขนส่งและการกระจายสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และความสามารถในการติดตามสินค้าในแต่ละธุรกิจ

เรานำเสนอแนวทางที่เหมาะสมและดีที่สุด เพื่อจัดการกระบวนการของโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า

ประโยชน์ในการใช้โปรแกรม WMS

• ลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล
• การใช้พื้นที่คลังสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• ลดความซ้ำซ้อนในการหยิบสินค้าตามใบสั่ง

บริการของเรา

  • บริการกำหนดโซลูชั่นที่สามารถปรับให้เหมาะกับเป้าหมาย และความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ
  • บริการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการจัดเก็บสินค้า และการหยิบสินค้า
  • บริการสแกนบาร์โค้ด RF
  • บริการจัดการงาน การออกเอกสารการส่งคืนสินค้า
  • บริการการนับจำนวนสินค้าคงคลัง เป็นต้น